Taavi Palk

TAAVI PALK on kindel valik kõigile palgaarvestajaile.
Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses. Seoses sellega on aastast aastasse muutunud keerukamaks ka palgaarvestuses kasutatav tarkvara. Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja oma eesmärgiks seadnud pakkuda klientidele tarkvara, mis suudaks automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.
Taavi Palga erineva võimsusega paketid pakuvad kvaliteetset lahendust väikestele, keskmistele ja suurtele firmadele.

Hind KM-ta( €) Hind KM-ga( €)
Põhipakett 450 540
Divisionaalne jaotus (allüksused) 250 300
Täiendav raamatupidamislik analüütika 250 300
Konsolideerimise moodul 1560 1872
Tootmisfirmade liides (igapäevane andmete sisestus ja töötlus) 600 720
Eelarveallikad 1300 1560
Honoraride arvestus 600 720
Postitaja (palgalipikute kogumiseks ja eraldi e-mailiga saatmiseks) 450 540
Palgalipikute krüpteerimine Digidoc tarkvaraga 350 420
Lisatöökoht lokaalvõrgus 450 540
Liides raamatupidamisprogrammidega 500 600
TÖÖTAJAID
1...10 170 204
11...35 300 360
36...70 650 780
71...150 1000 1200
151...250 1400 1680
251...500 2000 2400
501...1000 2500 3000
1001...1500 3360 4032
1501...2000 4080 4896
2001...3000 4800 5760
3001...4000 5520 6624
4001...5000 6240 7488
5001...6000 6960 8352
PALK VÄIKEFIRMALE (kuni 10 töötajat) 540 648
PALK BÜROOPAKETT
Startpakett 6 firmale, töötajaid kuni 70 1800 2160
Klient/Server versioon (soovitame suurema kasutajate arvu puhul) (NOVELL, WIN NT, W9x)
30-päevane testversioon küsi küsi
1 kasutajale küsi küsi
2 kasutajale küsi küsi
5 kasutajale küsi küsi
10 kasutajale küsi küsi
X-tee liides TÖR/MTA 12 kuud (15eur/kuu) 180 216
X-tee liides Haigekassa (sh.TÖR/MTA) 1 kuu 75 90
X-tee liides oma serveriga (ühekordne tasu) 400 480

 

 

Kasutajasõbralik

Palgaarvestus on oma nüanssides vägagi keerukas. Taavi Palgas on kõige keerulisemate olukordade lahendamine tehtud maksimaalselt lihtsaks ja võimaluse korral automastiseeritud. Elegantne ja selge loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist ja teeb edasise töötamise programmiga mugavaks. Palgaarvestuse käigus üles kerkivate probleemide lahendamisel abistavad Teid meie kogenud konsultandid.

Dokumendid ja aruanded

Taavi Palk on oma aruandluse üles ehitanud eraldi aruandepaketile R&R Report Writer, mis võimaldab maksimaalset paindlikkust aruannete loomisel. Vajadusel on lihtne aruandeid juurde teha või muuta. Kõiki aruandeid on lihtne eksportida Word, Excelisse, RTF või PDF formaadis faili, kus neid on lihtne edasi töödelda.

Seos pearaamatuga

Taavi Palk koostab automaatselt lausendid praktiliselt kõikidesse Eestis enamlevinud raamatupidamisprogrammidesse (näiteks Hansa, SAF, Navision jpt.), seega on Taavi Palk ideaalne valik neile firmadele, kus vajatakse professionaalset palgaarvestuse tarkvara, kuid on juba kasutusel mõni raamatupidamisprogramm. Kanded koostatakse vastavalt Teie firma kontoplaanile ja analüütikale.

Laiendatavus

Taavi Palk kümnele töötajale on kergelt laiendatav tuhandete töötajatega firma palgasüsteemiks (samaaegsete kasutajate arv on piiratud üksnes Teie arvutipargi tehniliste võimalustega).

Integreeritus

Taavi Palk on integreeritud Taavi Personal programmiga, millest kantakse palgaprogrammi uued töötajad, puhkused, ajutine töövõimetus . Taavi Tööaeg programmist kantakse palgaprogrammi tööajatabeli andmed. Kolme programmi abil on ettevõttel võimalik lahendada kogu personaliarvestusega seonduv temaatika.

Laialdane kliendibaas

Hetkel kasutab programmi üle 1 500 ettevõtte. Laialdane kliendibaas on programmi töökindluse ja funktsioonide paljususe garantiiks. Taavi Palk on kooskõlas kõigi Eestis kehtivate palgaarvestust reglementeerivate seaduste, määruste ja muude aktidega.
  • Muudetav tulumaksumäärade tabel ja palgamiinimum.
  • Töötajakeskne lähenemine (töötaja kaardil on kogu temaga seotud info).
  • Paindlik palgaarvestusperioodide seadistus (avanss, vahearvestus, lõplik arvestus). • Vahearvestusi on võimalik teha piiranguteta (puhkusetasude, ajutise töövõimetuse tasude ja teiste väljaspool palgapäeva tehtavate väljamaksete jaoks). • Täiuslik palgaarvestusalgoritmide kogu (tasu- ja kinnipidamiste liigid katavad enamiku spetsiifilistest vajadustest). Põhialgoritmid: aja-, tunni- ja tükitöö arvutamiseks. • Põhjalik keskmiste arvestus (alati kooskõlas viimaste seadusandlike aktidega). • Palgaarvutust saab piiranguteta korrata (enne lõplikku palgalehe koostamist saate muuta kõiki detaile). • Lihtne kartoteegisüsteemis lähenemine: kõik andmed paiknevad erinevates registrites. Registri avamisel tuleb ekraanile nimekiri ja sealt saate avada konkreetse kaardi. • Dokumendid ja aruanded: Palgalipik, Palgaleht, Koondid tasuliikide, töötajate, osakondade lõikes, kõik Maksuametile esitatavad aruanded, s.h. Vorm TSD Lisa 1 kuni Lisa 8, Statistika kuuaruanne ja hulk teisi palgaarvestuses vajalikke aruandeid. Kokku üle 200 erineva aruande. • Allüksuste, analüütikakoodide, elukohtade, pankade, ISCO koodide, EW ametikoodide jms. abiregistrid. • Seotud kõigi Eestis levinud pangaprogrammidega (TeleHansa, Microbanker, Telepank, Solo).